Implantologie.

Samen een plan maken voor uw gebit?

Praktijk voor tandheelkundige implantologie

Waarom Implantologie

Tandheelkundige implantologie is inmiddels wereldwijd beoordeeld als de meest ideale vervanging voor eigen tanden en kiezen. Gebitsimplantaten worden toegepast bij ongevallen en sportincidenten (o.a. door hockeysticks of ballen), maar ook op grote schaal als vervanging van individuele tanden of kiezen tot en met het complete gebit op latere leeftijd of in geval van tandziekte.

Behalve het gemak – het is alsof je je eigen tanden en kiezen weer hebt en je kunt alles weer eten – is ook voor veel mensen het cosmetische aspect belangrijk. Immers; implantaten zijn niet van echte tanden en kiezen te onderscheiden en garanderen een permanente stralend witte uitstraling.

De meeste implantaten zien eruit als een schroefje en zijn gemaakt van titanium of zirkonium; lichaamsvriendelijk materiaal waar bot aan hecht. Nadat de implantaten zijn vastgegroeid kan gestart worden met de vervaardiging van het eigenlijke werkstuk (kroon, brug of kunstgebit).

Kan het altijd?

Implantaten zijn in principe voor iedereen mogelijk, leeftijd is daarbij niet van belang. Van belang is wel de medicatie die u gebruikt. U krijgt van ons een vragenlijst waar u uw ziekten of eventuele medicatie aan kan geven. Medicatie i.v.m. suikerziekte, hoge bloeddruk of verminderde nierwerking zijn goed mogelijk in combinatie met implantologie.

Samen zoeken wij naar de beste oplossing voor uw gebit.