Werkwijze.

Samen een plan maken voor uw gebit?

Praktijk voor tandheelkundige implantologie

Het implanteren

Omdat elke situatie uniek is, beginnen wij alle trajecten met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij met u uw gebitshistorie, uw klachten, wensen én mogelijkheden. Ook maken we een scan van uw mond.
Het inplannen van de behandeling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als u op de te implanteren plek in uw kaak voldoende botweefsel heeft, maken we een afspraak voor de behandeling. Als dat niet het geval is, moet eerst voldoende botweefsel worden opgebouwd. Meer informatie hierover vindt u hier.
Het implanteren gaat als volgt: u krijgt een plaatselijke verdoving rond de behandelplek. Op deze plek maken wij het tandvlees los, zodat het kaakbot zichtbaar wordt. In dit bot boren we een gaatje en schroeven we het implantaat. Na het plaatsen van het implantaat hechten we het tandvlees.
Vervolgens moet de behandelplek herstellen en het implantaat vastgroeien. Als u al een prothese draagt, wordt deze dusdanig aangepast dat u deze direct weer kunt dragen. Als het implantaat is vastgegroeid, kunnen wij uw definitieve kroon of prothese plaatsen. Dit gebeurt meestal na verloop van ongeveer twee tot zes maanden.

Samen zoeken wij naar de beste oplossing voor uw gebit.