Werkwijze.

Samen een plan maken voor uw gebit?

Praktijk voor tandheelkundige implantologie

Bottransplantatie

Als u weinig botweefsel heeft om een implantaat te plaatsen, moet eerst voldoende bot worden opgebouwd. Bij de bovenkaak is dit gemakkelijk te doen, bij de onderkaak is het soms wat ingewikkelder. De botopbouw gebeurt in de maanden vóór het plaatsen van de implantaten óf tijdens de ingreep. Dit hangt af van de staat van uw botweefsel. Botbloktransfer en sinuslift zijn hierbij de bekendste botingrepen.

Samen zoeken wij naar de beste oplossing voor uw gebit.