Service.

Samen een plan maken voor uw gebit?

Praktijk voor tandheelkundige implantologie

Vraag & antwoord

Wat is een implantaat?
Een implantaat is een titanium schroef, die bij blootstelling aan zuurstof en huid titaniumoxide vormt en daardoor voor het immuunsysteem onherkenbaar wordt. Hierdoor ontstaat geen allergische reactie. Voor hen die geen metaal willen, wordt een zirkonoxide implantaat (keramisch) in het kaakbot geplaatst. Deze schroef moet in een bepaalde periode vastgroeien, waarna een kroon of prothese gemaakt kan worden.

Hoeveel implantaten zijn er nodig om een gebied te maken, als ik geen tanden meer heb?
Het aantal benodigde implantaten verschilt per situatie. Als er een uitneembare voorziening gemaakt wordt, zoals bijvoorbeeld een klikprothese, dan zijn er minder implantaten nodig dan bij een vaste brug op implantaten. In de regel geldt voor een klikprothese in de onderkaak twee tot vier implantaten en in de bovenkaak vier tot zes implantaten. Voor een vaste brugconstructie is het aantal benodigde implantaten groter, maar dit kan variëren. Het is onder meer afhankelijk van hoeveel tanden en kiezen de brug moet vervangen. Hoe groter dit aantal, hoe meer implantaten u nodig heeft. Ook spelen de lengte en de breedte van de implantaten een rol. Als er weinig bot aanwezigis en er worden alleen smalle en kleine implantaten geplaatst, dan is het biomechanisch gezien gunstiger om meer implantaten te plaatsen.

Zijn implantaten mogelijk als ik te weinig botweefsel heb?
Ook als u te weinig botweefsel heeft, zijn implantaten mogelijk. Er wordt dan eerst voor botopbouw gezorgd. Bij de bovenkaak is dit gemakkelijk te doen, bij de onderkaak is het soms wat ingewikkelder. De botopbouw gebeurt in de maanden vóór het plaatsen van de implantaten óf tijdens de behandeling. Dit hangt af van de staat van uw botweefsel. Botbloktransfer en sinuslift zijn hierbij de bekendste botingrepen.

Wanneer kan ik weer 'normaal' eten?
Het moment dat u weer normaal kunt eten, hangt af van het aantal implantaten en de tijdelijke voorziening die geplaatst is. Wij adviseren gedurende de eerste week na de behandeling alleen zacht voedsel te eten. Daarna is het het beste om hard voedsel, zoals noten, te vermijden. Hoe belastbaar de tijdelijke voorziening is, hangt af van uw beginsituatie (aantal ontbrekende tanden, etc.) en van het individuele genezingsproces.

Kan ik wel goed kauwen met een implantaat?
Bij een correct geplaatst implantaat met de juiste supraconstructie (de opbouw van het implantaat) verloopt het kauwen net als bij natuurlijke tanden. De belastbaarheid en het kauwvermogen zijn echter hoger dan bij natuurlijke tanden.

Moet ik na het plaatsen van de implantaat eerst zonder tanden stellen?
Uw huidige prothese wordt zó aangepast dat u direct uw prothese weer kunt dragen. Krijgt u een enkel implantaat, dan kunt u ervoor kiezen om een tijdelijke oplossing (noodkroon of plaatje) te nemen. Wanneer het implantaat vastgegroeid, krijgt u uw uiteindelijke prothese/kroon. Dit gebeurt meestal na verloop van ongeveer twee à zes maanden.

Samen zoeken wij naar de beste oplossing voor uw gebit.