Service.

Samen een plan maken voor uw gebit?

Praktijk voor tandheelkundige implantologie

Tarieven & verzekeringen

Tarieven

Onze praktijk maakt maatwerk aan de hand van wensen, mogelijkheden en budget. Ook de bijbehorende kosten zijn dus maatwerk. Uiteraard wordt de voorgeschreven Tarievenlijst Tandheelkunde gebruikt. Wij geven u vooraf een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de kosten. Het intakegesprek is gratis.

Verzekeringen

Een prothese op implantaten wordt vergoed uit de basis zorgverzekering die iedere verzekeraar aanbiedt. In veel gevallen kunnen wij door onze afspraken met verzekeraars de vergoeding al toezeggen. Daar waar nodig zullen wij vooraf voor u een machtiging bij uw verzekeraar aanvragen. In dat geval vangt de behandeling na het verlenen van de toestemming door uw verzekeraar aan.
De behandeling wordt grotendeels vergoed door uw verzekeraar vanuit de basis zorgverzekering. Vergoeding van eventuele eigen bijdragen is afhankelijk van uw verzekeraar en de door u gekozen aanvullende verzekering. Vaste voorzieningen als kronen en bruggen kunnen voor een vergoeding uit aanvullende tandheelkundige verzekeringen in aanmerking komen. De vergoeding verschilt per verzekeraar en per verzekerd pakket.

Samen zoeken wij naar de beste oplossing voor uw gebit.