Ontstaan.

Samen een plan maken voor uw gebit?

Praktijk voor tandheelkundige implantologie

Onze geschiedenis

Jan Neeteson werd geboren in Den Haag waarna hij in Utrecht de studie tandheelkunde volgde. Na zijn afstuderen begon Jan als waarnemend tandarts in Zeeland; Aardenburg en Hulst waren zijn eerste (s)tandplaatsen.
Jan Neeteson: “Ik moest toen eerst in militaire dienst en heb daar heel wat dienstplichtige militairen en officieren van hun tandheelkundige problemen afgeholpen. Terug in Zeeland begon ik een praktijk in bestaan, terwijl een volgend 5-jarig lustrum werd gevierd in Hoogvliet en Pernis. Omdat ik me wilde specialiseren in tandheelkundige opende ik na mijn vervolgstudie een eigen praktijk in Heeslingen, Duitsland, waar we begin 1990 de afdeling implantologie hebben opgezet. Van 2002 tot 2005 volgde de verdere specialisatie via de opleiding MSc Implantologie aan de Universiteit Krems in Bonn.”
Jorrit Beuger groeide op in Groningen en rondde daar in 2011 de opleiding tandheelkunde af. Naast het waarnemen in praktijken voor algemene tandheelkunde, verdiepte hij zich in de parodontologie en implantologie bij de Loma Linda University in Los Angeles, USA en op ACTA in Amsterdam. Naast zijn werkzaamheden in Praktijk Neeteson is hij werkzaam als tandarts-implantoloog in verschillende praktijken in het noorden van het land.

Samen zoeken wij naar de beste oplossing voor uw gebit.