Disclaimer & privacybeleid.

Samen een plan maken voor uw gebit?

Praktijk voor tandheelkundige implantologie

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.praktijk-neeteson.nl) van Neeteson praktijk voor tandheelkundige implantologie. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt volledig op risico van de gebruiker.

Neeteson spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Neeteson als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan Neeteson niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Neeteson aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Neeteson behoudt zich het recht voor deze internetsite op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. Neeteson is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Het is niet toegestaan deze internetsite zodanig te gebruiken dat:

 • het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen;
 • het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen;
 • de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten;
 • gebruik leidt tot inbreuk op intellectuele rechten of in strijd is met wet- en regelgeving.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Neeteson aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

Neeteson aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

 • Vanwege een belemmerende toegang tot de diensten van Neeteson en garantie met betrekking tot het functioneren van de Neeteson-website.
 • Voor eventuele virussen op de site of de server van Neeteson die de informatie toegankelijk maakt.
 • Voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen.

Privacybeleid

Dit document bevat de privacyverklaring van Neeteson. Hierin wordt omschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan die worden verzameld via de website van Neeteson

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot deze gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacyverklaring zal soms (onaangekondigd) wijzigen, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Neeteson

U leest op dit moment de privacyverklaring van Neeteson.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Neeteson verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Neeteson, neem dan gerust contact op!

 • Neeteson. Praktijk voor tandheelkundige implantologie
 • Westerkade 16-3
 • 9718 AS, Groningen
 • 050 - 318 7700
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • https://praktijk-neeteson.nl/
 • KVK-nummer: 56691815

Doel gegevens

Er worden een aantal persoonsgegevens verzameld door Neeteson. Deze worden hieronder toegelicht.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of (sub)opdrachtnemers.

3.A. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Neeteson via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om u van een antwoord te kunnen voorzien, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en vraag of opmerking.

3.B. Analytics

De website van Neeteson verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegeven zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u regelmatig bezoekt.

Ontvangers

De gegevens die Neeteson ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

4.A. Internetbureau Praes

De website van Neeteson worden gehost bij internetbureau Praes. Als u contact opneemt via de formulieren via e-mail, dan worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van internetbureau Praes.

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Neeteson, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

5.A Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Neeteson via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres opgeslagen op de mailservers.

5.B Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Neeteson of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweetrapsverificatie. Bij deze tweetrapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Neeteson. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Neeteson privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url van de website in de browser.

Uw rechten

6.A Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Neeteson vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Neeteson. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens

6.B Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Neeteson. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke e-mail.

6.C Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Neeteson vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het te laten wissen van uw gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet langer in staat zijn om u van dienst te zijn.

6.D Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Neeteson opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u recht op overdracht. Hierbij dient Neeteson al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. Het is mogelijk dat hier kosten voor in rekening voor worden gebracht.

6.E Recht op indienden van een klacht

U heeft het recht om een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Neeteson niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat via deze link.

6.F Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Neeteson uw gegevens gebruikt? Dan heeft u recht op het stoppen van het gebruikt van uw persoonsgegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet langer in staat zijn om u van dienst te zijn.

Plichten

7.A Verwerken van gegevens

Neeteson verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Neeteson via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten.

7.B Behouden van gegevens

Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om e-mail te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Neeteson de betreffende dienst niet aanbieden.

7.C Delen van gegevens

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Neeteson met anderen dan de hierboven partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

7.D Recht tot openbaren

Neeteson behoudt zicht het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Neeteson dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om rechten, eigendom of veiligheid van Neeteson te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Wil je meer weten?

De 'kleine lettertjes' van de disclaimer, privacybeleid en cookiebeleid zijn formaliteiten waarvan wij verplicht zijn om ze op te nemen.

We hebben veel zorg besteed aan de leesbaarheid, maar het kan natuurlijk altijd zijn dat je nog vragen hebt. Schroom niet en neem in dat geval contact met ons op!

Ja, ik heb nog een vraag...

Samen zoeken wij naar de beste oplossing voor uw gebit.